Historia

Florian ChurchZapraszamy do naszej internetowej wspólnoty parafialnej!

W latach dwudziestych ubiegłego wieku w mieście Hamtramck mieszkało około 50 tys. polskich emigrantów, którzy zaczęli osedlać się w tych okolicach w związku z rozwojem przemysłu samochodowego w detroit. I tak zaistniała potrzeba stworzenia polskiej parafii, która mogłaby służyć Polakom w zaspakajnaniu potrzeb religijno-duchowych jak również jako centrum kontynuowania tradycji polskich.

Za zgodą ówczesnego Biskupa Diecezji Detroit rozpoczęto budowę  kościoła. Powstanie Parafii św. Floriana datuje się na rok 1908. Duszpasterwo w parafii objęli księża diecezjali ale Polacy. Już w roku 1914 zauważono iż wybudowany kościół jest za mały dla tak wielkiej populacji polskich  emigrantów. W w roku 1916 zaczętyo wzosić nową świątynię, którą ukończono w 1928 roku.

Od roku 1995 duszpastertwo w Parafii św. Floriana objęli kapłani z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Misją tego zgromadzenia zakonnego jest niesienie Boga, krzewienie wiary i polskości wszędzie tam gdzie biją serca polskich emigrantów. Naszą posługą duszpasterską obejmujemy wszystkich parafian różnych narodowości.

Parafia św. Floriana to dzisiaj druga nadal najwieksza polonijna parafia w Metropolii Detroit, a kościół jest perłą polskich ośrodków duszpasterskich w stanie Michigan, który swoim majestatem przyciąga wielu pielgrzymów z różnych krańców Ameryki, a nawet świata.